Ние сме

Михаил Баленков. 
Завършил специалност "Право" във ВСУ "Черноризец Храбър".

Митко Михайлов

Методи Минчев

Миглена Арнаудова. 
Завършила специалност "Рехабилитация и ерготерапия" в МУ Плевен.

Мирослава Павлова

Антония Венкова

Цветелина Йонкова

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info